Verbinding

Architectuur is een stelsel van verbanden en communicatie. Het belang van verbinding is het ontstaan van dynamiek en beweging. Ruimtelijke communicatie. Zowel binnen gebouwen als tussen de gebouwen en haar omgeving.

Door verbinding en openheid van ruimtes ontstaat continuïteit en daarmee een continue vrijheid.
Verbinding zorgt voor een routing die logisch is en ook verrassingen in zich heeft. Het zorgt voor interacties tussen mensen binnen en buiten de buurt. “He jij hier? Ja ik hier”. Verbinding en routing zorgen voor echte cohesie en verbonden samenzijn.

Verbinding en ruimtelijkheid

Open ruimtes, die geschakeld en in niveauverschillen in elkaar over lopen. Door de open plattegrond ontstaat er verbinding. Verbinding tussen functies in de woning, verbinding tussen mensen, verbinding tussen gebouw en natuur.

Binnen verbonden met natuur

Samenlevingsvormen en landschapselementen beïnvloeden het karakter van de projecten. Binnen/buiten oriëntatie betekent op zoek gaan naar natuur en gebruik maken van de veranderlijkheid van natuur.

Licht

Bij het ontwerpen van een huis moeten we zowel aan de zomerzon als aan de bleke winterzon denken om het hele jaar door een goed gebruik te creëren.
Dit betekent ook het ontwerpen van donkere en lichte ruimtes in plattegronden, en hier extremen in durven zoeken.

Ontmoeting

Ieder thuis is verbonden met haar omgeving.

Betrokkenheid

Wonen is het versterken van je gemeenschap.

Verbinding

Architectuur is een stelsel van verbindingen en communicatie.

Traditie

Een wijk, buurt of huis moet passen binnen de historie van het gebied.