Werkwijze

Köllmann architecten adviseert, creëert en ontwikkelt architectuur en (vastgoed)projecten met een focus op maatschappelijke functie en sociale cohesie: ontmoeting en verbinding met de buurt. Köllmann architecten heeft ervaring met initiatie, creatie en realisatie. Samen met gemeenten, projectontwikkelaars, buurtbewoners en toekomstige bewoners worden projecten van initiatief/idee tot oplevering geleverd.

Stappenplan

Een typisch stappenplan bestaat uit 6 onderdelen:

  1. Onderzoek naar historie, verbinding en samenhang
  2. Gesprekken en bijeenkomsten met ‘huidige en toekomstige bewoners’
  3. Schetsontwerp als praat document met gemeente/ontwikkelaar
  4. Bestemmingsplan
  5. Bouwvergunning
  6. Bouwbegeleiding

Voor wie

Ontwikkelaars

Kleine tot middelgrote ontwikkelaars maken van gebruik van Köllmann Architecten voor planontwikkeling en toevoeging van maatschappelijke functies bij gebouwen, gebieden of kavels. Tevens worden we gevraagd om mee te denken en te ontwikkelen op buurtparticipaties.

Gemeenten

Advies bij het revitaliseren van een portefeuille of van een mogelijk ontwikkelingsgebied. Bijvoorbeeld de transformatie van een voormalig boerenerf samen met buurtbewoners, eigenaren, gebruikers en andere gebiedspartijen, om tot een ontwikkelingsstrategie gekomen die duurzaam is en zorgt voor sociale cohesie.

Buurt- en particuliere initiatieven

Köllmann Architect geeft breed advies aan particulieren en aan collectieve particuliere opdrachtgever, met verbouwplannen of zelfbouwplannen. Köllmann Architect geeft bouwkundig advies en realiseert architectonisch ontwerp en tekenwerk. Daarbij houdt Köllmann Architect altijd buurt en traditie in het oog.