Traditie

Een wijk, buurt of huis moet passen binnen de historie van het gebied. Daarbij is het van belang om te kijken naar de brede tradities van een gebied.

Historische context en ruimtelijke ordening volgens traditie, betekent diep en gelaagd onderzoek: landschappelijke context, structuren, beroepen, sociale structuren, zichtlijnen, rooilijnen, bouwhoogte, dakvlakken.

Daarbij is het belangrijk om een ‘fremdkörper’, een afwijkend element, toe te voegen, om de brug te maken naar de toekomst.

Vanuit begrip voor de gebouwde omgeving en haar kenmerken, op zoek naar de schoonheid en eigenheid van de toekomst van een gebied. Niet een ‘likje verf’ in de kleur van de bestaande bebouwing, maar de traditie doortrekken naar het heden en de toekomst. Traditie is een basis voor je ontwerpproces, maar altijd met een afwijkende toevoeging.

Traditie betekent zowel continuïteit als vooruitgang. Historisch onderzoek en inzicht is van belang voor het ontwikkelen van een wijk, buurt, woning. Kijk naar de gebruikers, waarom er zo gebouwd werd, beroepen, sociale structuren, landschappelijke structuren. Bewustzijn van de historische context van een gebied/wijk/buurt maakt duurzame gemeenschappen.

Systemen

In de polder Vlakke land, bebouwingslinten, bomen lanen en dijken. Traditie komt hier voort uit ingenieursdenken. Verschillende polder systemen maken verschillende landschappen. Veenpolders verschillen van de grotere Schermer polders.

Zichtbare constructie

In nieuwbouw is vaak de constructie niet meer zichtbaar, vaak heeft dat een praktische reden, wanneer dat niet zo is zou je er voor moeten kiezen om constructie zichtbaar te maken. Hiermee laat je ambachtelijkheid zien en daarmee de traditie van de bouwkunst.

Ontmoeting

Ieder thuis is verbonden met haar omgeving.

Betrokkenheid

Wonen is het versterken van je gemeenschap.

Verbinding

Architectuur is een stelsel van verbindingen en communicatie.

Traditie

Een wijk, buurt of huis moet passen binnen de historie van het gebied.