Koenraad Köllmann streeft een samenhangende benadering van architectuur na, geïnspireerd op ontwerp traditie, eenvoud, minimalisme en functionaliteit. Ieder project ontstaat door een sensitieve houding tot de omgeving en een wisselwerking tussen omgeving en gebouw. Het werk van Köllmann Architect richt zich op kenmerkende details en maakt zowel praktisch als poëtisch, efficiënt gebruik van de beschikbare middelen.

Ik ga met je op zoek naar de kern van de opgave. We gaan op verkenning bij gemeenten en belanghebbenden. Het gevormde concept verbeeld ik in tekst en beeld.

Dit document kan helpen om met gemeenten betrokkenen in overleg te gaan om een breed draagvlak te creëren. Dit zal vervolgstappen vereenvoudigen. Het verhaal is een krachtig instrument. Met beeld en verhaal is het mogelijk nog niet geziene mogelijkheden zichtbaar te maken.