KOENRAAD KÖLLMANN ARCHITECT

“We moeten ons afvragen wie we willen zijn want niet de wereld bepaalt wie we zijn, maar omgekeerd, met onze verhalen vormen we de wereld.”

voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade

Ontmoeting

Ieder thuis is verbonden met haar omgeving.

Betrokkenheid

Wonen is het versterken van je gemeenschap.

Verbinding

Architectuur is een stelsel van verbindingen en communicatie.

Traditie

Een wijk, buurt of huis moet passen binnen de historie van het gebied.