Ontmoeting

Ieder thuis is verbonden met zijn omgeving. Een huis stopt niet bij de voordeur of achterdeur of de gevel. Het is de plek om de ander te ontmoeten. Huizen zijn de plekken om het welzijn van de buurt te verbeteren en te versterken.

Fijn in je buurt

“De woonbuurt heeft een grotere invloed op het woongeluk van bewoners dan hun huis. Des te belangrijker dus om aandacht te besteden aan de inrichting van de de buurt en het stimuleren van contact tussen buren.”
“Zo toonde Oshio aan dat vertrouwen in buren, sociale contacten in de buurt en meedoen aan sociale activiteiten positief kan bijdragen aan geluk.”
“De onderzoekers raden beleidsmakers dan ook aan om daar hun beleid op af te stemmen, door bijvoorbeeld ontmoeting te stimuleren en het af te stemmen op de verschillende groepen mensen.”

Autovrije route

De weg tussen school en huis is de wereld als je opgroeit. Stukje bij beetje wordt de wereld groter, en kun je meer gevaren aan. Zorg dat de eerste meters zonder auto zijn. Bij het ontwerp van nieuwe buurten ontwerpen we een autovrije route mee.

Stoepen

In de vroege avond nog even de zon voelen, een gesprekje met een buur. Voor je uit starend de wereld bekijken. Maak bewust ruimte voor ontmoetingen op de stoep. Een stoep is meer dan een plaats om de fiets neer te zetten, te wandelen. Een bewuste verbreding en een aanpassing in de bestrating maken grote en kleine, terloopse en geplande ontmoetingen mogelijk.

Ruimte voor de deur

Ruimte voor de deur betekent de auto een stukje verder weg. “Onhandig”, zult u zeggen, maar hoe fijn is het om de buren te kennen en te vragen of er misschien een ladder te leen is. Omdat je elkaar dagelijks ziet, in dezelfde onhandigheid van alledag. En als de plek voor de auto nu eens gereserveerd is voor jou persoonlijk, omdat we gewoontedieren zijn, en zekerheid willen.

Ontdruk de straat

Een straat met veel verkeer door een buurt (fietsers én auto’s én bussen), is een sterke blokkade of grens voor ontmoeting. Je spreekt dan moeilijk degene aan de overkant terloops. Hoofdwegen met meer verkeer hebben we nodig, maar ook verkeersluwe plekken.

Ontmoeting

Ieder thuis is verbonden met haar omgeving.

Betrokkenheid

Wonen is het versterken van je gemeenschap.

Verbinding

Architectuur is een stelsel van verbindingen en communicatie.

Traditie

Een wijk, buurt of huis moet passen binnen de historie van het gebied.